TEKNIK BERMAIN KAYU TIK-TOK

  1. Kayu tik-tok dimainkan dengan tangan kiri memegang alat tersebut pada paras yang selesa dan tangan kanan membuat ketukan dengan alat pemalu khas.
  2. Ketukan dibuat pada kedua-dua bahagian atas bongkah kayu secara bergilir.
  3. Ketukan yang dibuat juga perlu dikawal dari segi kekuatan mengetuknya yang sederhana sahaja.
  4. Jarak antara pengetuk dengan bongkah kayu tersebut perlulah dekat dan tidak terlalu jauh antara satu sama lain.
  5. Tangan kanan tidak perlu dihayun semasa membuat paluan. memadai dengan pergerakan pergelangan tangan sahaja.

Sumber Rujukan: Umran Samsudin(2007).HBMS1203 Pengajaran Muzik 1 Sekolah Rendah.Kuala Lumpur:OUM

Advertisements